MyScript Calculator – tahle kalkulačka vás bude bavit

myscript-calculator-icoKalkulačka. Předchůdce všech počítačů a posléze jejich základní softwarové vybavení (spolu s minami a solitérem :). Dá se u kalkulačky vymyslet něco nového? Dá se něčím překvapit? Dá, jinak by nevznikl tento článek.

MyScript Calculator je kalkulačka, která nemá žádné klávesy. Představte si ji jako prázdný list papíru, na který píšete vzorce a oni se počítají. Žádné ťukání na klávesnici a hledání znamének plus a mínus. Prostě jen prstem napíšete na display 2 + 2 a kalkulačka doplní rovná se 4.

Kalkulačka samozřejmě nekončí u příkladu 2+2, ale umí i složitější výpočty včetně mocnin, odmocnin, zlomků a umí počítat dokonce i rovnice – napíšete 7x?=49  a ona doplní místo otazníku 7.

Nemá smysl zde vše vyjmenovávat, nejlepší představu si uděláte, když ji na vlastní kůži vyzkoušíte  a podíváte se na tutoriál, který v sobě aplikace obsahuje.

U jednoduchých příkladů a výpočtů je ruční kalkulačka zhruba srovnatelná s klasickou, ale to pravé zrychlení práce se projeví při složitějších vzorcích nebo rovnicích, které se na běžné kalkulačce dělají hůře. Tady prostě jen píšete a ono to samo počítá.

Rozpoznávání psaných číslic je takřka bezchybné i při ne právě úhledném písmu. A pokud se kalkulačka v přečtení vašich klikyháků splete, můžete se vrátit o krok zpět a číslici opravit.

Podporované operátory:

  • Základní funkce: +, -, ×, ÷, /
  • Mocniny a odmocniny: 7², √, ∛, e³
  • Závorky: ( )
  • Trigonometrie: cos, sin, tan, cot, cosh, sinh, tanh
  • Inverzní trigonometrie: acos, asin, atan
  • Logaritmy: ln, log
  • Konstanty: π, e, phi
  • Misc. Operations: %, |5|, 3!

Nainstalovat si MyScript Calculator stojí za to už jen pro tu zábavu, kterou vám poskytne na několik dlouhých minut po nainstalování – nebudete se od ní moci odtrhnout a neustále budete zkoušet různé výpočty. Možná vás i začne bavit matematika :)

Ale i po opadnutí prvotního nadšení jde o užitečnou aplikaci, která může klidně klasickou kalkulačku nahradit. A navíc s ní budete dost zajímaví pro své okolí :)

Link do AppStore

Cena: zdarma
stáhnout z App Store

Napsat komentář